Dressinen förskola/daghem

IMG 0322

Vasavägen 40B
68910 Bennäs

Tel. (06)785 0220 eller 044-775 0220 (daghemsföreståndare)

dressinen@pedersore.fi


 Kontaktuppgifter och personal               Vår profil               Projekt


 Trollebo i Forsby är en underavdelning till Dressinen