Avgifter för skolbarnens morgon- och eftermiddagsvård 

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har en fast månadsavgift. Det finns olika avgiftsgrupper beroende på hur många timmar barnet deltar i verksamheten.
Timmarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten adderas ihop. Om vården t.ex varar längre än 4 h en dag i veckan, ska över 4h/dag markeras som vårdtid. Avgifterna för morgon- och eftermiddagsvård höjs fr.o.m. 01.08.2016.

Halva avgiften uppbärs om barnet på grund av egen sjukdom är borta från verksamheten mer än 10 dagar under en kalendermånad. Om frånvaron beror på barnets sjukdom och pågår en hel kalendermånad, uppbärs ingen avgift. Om barnet av någon annan orsak än sjukdom inte deltar i verksamheten under en hel kalendermånad, uppbärs halva månadsavgiften.

Vårdnadshavarna kan ansöka om nedsatt deltagaravgift för skolbarnens morgon-/eftermiddagsverksamhet i åk 1-2 p.g.a. familjens ekonomiska situation. Inkomstuppgifter  samt en fri formulerad ansökan inlämnas till Avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik.

Behov av verksamhet:

1-10 dagar i månaden

Högst 3h/dag,  avgift 56 €
Högst 4 h/dag, avgift 68 €
Över 4 h/dag,  avgift 80 €

Över 10 dagar i månaden

Högst 3h/dag, avgift    80 €
Högst 4 h/dag, avgift 100 €
Över 4 h/dag, avgift   120 €

OBS!

Verksamheten  ordnas endast under skoldagar och börjar samma dag som skolåret inleds. En begäran om ändring av vårdtiden, inlämnas senast en månad innan ändringen börjar gälla. Ändringen träder i kraft från början av därpå följande månad.

ANSÖKNINGS-/ÄNDRINGS- OCH UPPSÄGNINGSBLANKETT>>