Ansök om plats till morgon-/eftermiddagsvård

Barnen får en plats i eftermiddagsverksamheten för ett år i sänder. Fyll i den elektroniska blanketten eller begär blanketter från avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik, kanslist Margaretha Lampa tel. 06-7850 203.

ANSÖKNINGS-/UPPSÄGNINGS- OCH ÄNDRINGSBLANKETT >>

Förfrågningar angående verksamheten riktas till ledaren för nybörjarundervisning och småbarnspedagogik, Yvonne Borgmästars tel. 06-7850 204.