Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Pedersöre kommun ordnar lagstadgad morgon/eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1 och 2, samt för elever i åk 3-9 som får specialundervisning.Syftet med verksamheten är att ge barnen möjlighet att under övervakning delta i en trygg och mångsidig verksamhet före och efter skoldagen. Alla barn som deltar i verksamheten omfattas av en olycksfallsförsäkring.

PysselBarnen får morgon/mellanmål. Morgonmålet serveras åt elever som kommer till eftis före kl. 8.00.

Verksamheten ordnas som skilda grupper i skolorna eller i samarbete med förskol- och dagvårdsgrupper. Verksamheten erbjuds skoldagar från kl. 07.00 - till skoldagens början och från skoldagens slut till kl. 17.00.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har en fast månadsavgift. Det finns olika avgiftsgrupper beroende på hur många timmar barnet deltar i verksamheten. Läs mer om avgifter här >>

Barnen får en plats i eftermiddagsverksamheten för ett år i sänder. Fyll i den elektroniska blanketten eller begär blanketter från dagvård- och utbildningens kansli, Sonja Engström, tel. 06-7850 203.

ANSÖKNINGS- /ÄNDRINGS- /OCH UPPSÄGNINGSBLANKETT>>

Förfrågningar angående verksamheten riktas till ledare för förskola/eftermiddagsverksamhet.

Kontaktuppgifter till våra verksamhetspunkter >>

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERNAS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET >>