Utbildning och småbarnspedagogik, 
kontaktuppgifter

IMG skolkansliBESÖKSADRESS: Kommungården i Bennäs, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs
POSTADRESS: Pb 1, 68911 Bennäs
TEL: 06-785 0111 (växeln)
KANSLIETS ÖPPETTIDER:
Måndag 8.00-17.00, tisdag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00
Under sommarperioden (1.6 - 31.8) måndag - fredag 8.00-15.00

UTBILDNINGSAVDELNINGEN

E-POST: pedersore.skolkansli@pedersore.fi
UTBILDNINGSDIREKTÖR
Rolf Sundqvist tfn. 06-7850 250, rolf.sundqvist@pedersore.fi
SKOLDIREKTÖR (finsk)
Mika Järvinen tfn. 06-7850 514 mika.jarvinen@pedersore.fi
EKONOMISEKRETERARE
Carina Hägg tfn. 06-7850 254 carina.hagg@pedersore.fi
KANSLIST, UTBILDNINGSAVDELNINGEN
Nancy Thylin tfn. 06-7850 253 nancy.thylin@pedersore.fi
PROJEKTKOORDINATOR
Katarina Barkar tfn. 06-7850 140 katarina.barkar@pedersore.fi
KURATOR
Jennie Lassfolk tfn. 06-7850 296, 044 7557659 jennie.lassfolk@pedersore.fi
Sursik skola, Purmo skola, Lepplax skola och Edsevö skola
KURATOR 
Malin Muukkonen tfn. 7850 296, 044 0850296 malin.muukkonen@pedersore.fi
Bennäs skola, Bäckby skola, Forsby skola, Kållby-Heimbacka skola, Kyrkoby skola, Sundby skola, Ytteresse skola, Östensö skola och Överesse skola.
KURATOR
Linda Fagerudd tfn. 044-7557 035 linda.fagerudd@pedersore.fi
(Pedersöre gymnasium Sursik skola och YA)
SKOLPSYKOLOG
Charlotta Elenius tfn. Tel: 044 7258 770
charlotta.elenius@pedersore.fi

AVDELNINGEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

E-POST : dagvardskansliet@pedersore.fi
CHEF FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK 
Catarina Herrmans tfn. 06-7850 201 catarina.herrmans@pedersore.fi
KANSLIST, AVDELNINGEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Margaretha Lampa tfn. 06-7850 203 margaretha.lampa@pedersore.fi
SPECIALLÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK 
Ann-Britt Forsblom tfn. 06-7850 329, 044-085 0886 ann-britt.forsblom@pedersore.fi
SPECIALLÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK 
Camilla Nyman tfn. 06-7850 330, 044-555 7618 camilla.nyman@pedersore.fi
SPECIALLÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK
Gunilla Häggman tfn. 044 7101803
LEDARE FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK
(beviljar dagvårdsplats för 1-5 åringar) 
Yvonne Löf tfn. 06-7850 208 yvonne.lof@pedersore.fi
LEDARE FÖR  NYBÖRJARUNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK
Yvonne Borgmästars tfn. 06-7850 204 yvonne.borgmastars@pedersore.fi