Självvärderingsmaterial


Förskola

 • Instruktion för genomgång av Barnets självvärdering i förskola
 • Manual för förskolläraren
 • Mina mål under förskoletiden
 • Blankett: Barnets självvärdering förskola
 • Blankett: Förskola - skola

Materialet för förskola finns här >>>


Åk 1 - 2

 • Instruktion för genomgång av Elevens självvärdering åk 1-2
 • Manual för läraren
 • Lärarens minnesanteckningar
 • Blankett: Elevens självvärdering åk 1-2

Materialet för åk 1-2 finns här >>>


Åk 3 - 4

 • Instruktion för genomgång av Elevens självvärdering åk 3-4
 • Manual för läraren
 • Lärarens minnesanteckningar
 • Blankett: Elevens självvärdering åk 3-4

Materialet för åk 3-4 finns här >>>


Åk 5 - 6

 • Instruktion för genomgång av Elevens självvärdering åk 5-6
 • Manual för läraren
 • Lärarens minnesanteckningar
 • Blankett: Elevens självvärdering åk 5-6

Materialet för åk 5-6 finns här >>>


 Åk 7-9

 • Blankett: Elevens självvärdering åk 7-9, finns här >>>