Specialdagvården i Pedersöre


IMG 0062 3 kopia2

Barn i behov av stöd inom småbarnspedagogik

Utgående från barnens individuella behov av vård, fostran och undervisning ges stöd enligt trestegsmodellen. Målsättningen är att barnen ska få den hjälp de behöver på daghemmet.

Kommunens ambulerande specialbarnträdgårdslärare besöker daghemmen och familjedagvården i handledande syfte. Tidig observation är viktig för att uppmärksamma barnets behov av stöd, för att på så sätt kunna förebygga framtida skolsvårigheter. Specialbarnträdgårdsläraren ger stöd till de barn som behöver samt handleder personalen i deras pedagogiska arbete.

Stöd under kortare tid ges när behov uppstår. En pedagogisk bedömning görs av barnträdgårdslärare i samråd med specialbarnträdgårdsläraren.

Ett barn som regelbundet behöver stöd ska ges ett mera omfattande stöd. De mera omfattande stödåtgärderna antecknas i en Plan för lärande.

Kontinuerligt stöd ges om barnet har behov av stöd inom flera områden. Innan det särskilda stödet ges görs en pedagogisk utredning. Det är viktigt att samarbeta med barnet och vårdnadshavarna för att behoven ska kunna utredas och genomföras på bästa sätt.

I den pedagogiska stödgruppen ingår specialbarnträdgårdslärarna, skolpsykologen, skolkuratorn, socialarbetare, chef för småbarnspedagogik och ledare för förskoleundervisning och eftermiddagsverksamheten.

 

Ambulerande specialbarnträdgårdslärare

daghem

Camilla Nyman

mobil 044- 5557618

Kållby daghem
Tummeliten
Sandskutan  
Hoppetossan

Ann-Britt Forsblom

mobil 044 - 0850 886

Sagoskogen
Lappfors daghem
Bamse
Dressinen
Sandskutan

Gunilla Häggman

 mobil 044 - 7101803

Diamanten
Lepplax