Bästa vårdnadshavare!

Pedersöre kommun håller stegvis på att ta i bruk ett elektroniskt system för närvaroregistrering och vårdreservering inom småbarnspedagogiken.

unnamed2Systemet kallas Päikky och närvaroregistreringen sker via daghemmets/ familjedagvårdarens mobiltelefon. När barnet kommer till enheten loggas det in via telefonen och när barnet hämtas loggas det ut.

I systemet ingår även en vårdreserveringsfunktion. Vårdnadshavarna loggar via dator in Päikky-systemet och där bokar man in barnets vårdtider. Vårdtiderna för följande vecka ska reserveras i Päikky senast onsdag kl. 24:00 alltså 11 dagar på förhand. Vårdnadshavarna får instruktioner till systemet när barnet inleder småbarnspedagogiken vid någon av de enheter där Päikky tagits i bruk.

Orsaken till att småbarnspedagogiken inför detta system är för att effektivera administrationen och därmed lösgöra mera tid för arbete i barngruppen. Mera information om Päikky-systemet fås av daghemsföreståndaren och dagvårdskansliet.

 

Instruktion till vårdnadshavare - Så här kommer du igång med Päikky>>

Instruktioner för Mukava - Föräldra App>>>

 

Inloggning till Päikky>>>
(Fungerar endast med webbläsare Google Crome, Mozilla Firefox och Safari)