RÅD TILL BARNETS FÖRÄLDRAR

När behovet av familjedagvårdsplats uppstår, ta kontakt med ledaren för dagvårdsservice. Vi diskuterar olika alternativ tillsammans.

MGL9623 1 EFTISEn invänjningsperiod innan den egentliga dagvården börjar är viktig för barnet; tag kontakt med den aktuella dagvårdaren och besök henne gärna några gånger under hennes arbetstid och diskutera igenom dagvården. Barnet behöver få träffa sin nya dagvårdare, sina nya kompisar och även få lära känna det nya familjedaghemmet. Meddela alltid er familjedagvårdare när ni vet att barnet kommer att vara borta från dagvården, samt också om barnet av någon anledning kommer att föras senare än avtalat. Varaktiga förändringar i dagvårdsbehovet skall alltid meddelas både till familjedagvårdaren och ledaren för dagvårdsservice.

Sjuka barn med feber eller infektion får inte föras till dagvård. Ifall föräldrarna vill att barnet av en eller annan orsak inte skall vistas ute, skall barnet ej heller vara i dagvård. Lindrig förkylning, snuva och hosta är däremot inget hinder för dagvård.

Barnet skall alltid ha varma, bekväma, rena och praktiska kläder både för inom- och utomhuslekar och kläder för ombyte. Även blöjor medtas. Barnen i familjedagvård är olycksfallsförsäkrade.

AVGIFT
Avgiften grundar sig på av statsrådet fastställda grunder. Den beräknas efter familjens bruttoinkomster och är en fast månadsavgift.

SAMARBETE
En daglig information om barnets situation är värdefull. Det är därför av stor betydelse att kontakten mellan föräldrar och familjedagvårdare blir så öppen som möjligt.
Ledaren för dagvårdsservice vill gärna genom råd och stöd medverka till ett positivt samarbete.