IMG 0062 3 kopia

VIKTIGT ATT VETA OM FAMILJEDAGVÅRDEN

Det allmänna målet för dagvård är att som stöd för fostran i hemmet trygga barnets välbefinnande och främja dess utveckling och inlärningsmöjligheter i en hemliknande miljö. Familjedagvård kan beviljas när föräldrarna utför sitt huvudsakliga arbete, studerar eller är av annan orsak förhindrade att ta hand om barnen.

Olika former av familjedagvård:

  1. Dagvård i familjedagvårdarens hem
  2. Familjedagvård i barnets hem, kan i speciella fall ordnas om:
  • familjen har svårt allergiska eller handikappade barn
  • familjen har tre barn under skolåldern
  • oregelbundna tider, t.ex. ovanligt tidiga morgnar, sena kvällar

Reservvård för barn i familjedagvård ordnas vid närliggande daghem.

RÅD TILL BARNETS FÖRÄLDRAR läs mer >>