Kontaktuppgifter och personal

Tummeliten daghem tel. 06-7850 557 eller 044-755 7673


Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik:  Carola Koivu, tel. 06-7850 557 eller 044-755 7673

Lärare inom småbarnspedagogik: Linda Tast

Barnskötare: Carita Snellman, Margit Byggmästar och Nyberg Linn

Tf. barnskötare Sara Viinikka


 Fastighetsskötare