Kontaktuppgifter och personal

Tummeliten daghem tel. 06-7850 557 eller 044-755 7673


Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare:  Carola Koivu, tel. 06-7850 557 eller 044-755 7673

Barnträdgårdslärare: Linda Tast

Barnskötare: Carita Snellman och Margit Byggmästar