Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Sandskutan, tel. 06-7850 550

Tf. daghemsföreståndare Veronica Forsén


Avdelning Lilla My, tel. 044-7557 036

Lärare inom småbarnspedagogik: Josefine Hjulfors
barnskötare: Kirsi Widjeskog och Ida Björklund.


Avdelning Knyttena, tel. 044-0850 550

Lärare inom småbarnspedagogik: Mona Lönngren
barnskötare: Camilla Aspfors
assistent Amanda Björkman 


Avdelning Mumin, tel. 044-7557 611

Lärare inom småbarnspedagogik: Carola Fors
barnskötare: Annette Backlund och Ulrika Eriksson.


Köks- och städansvarig,  tel. 06-7850 552

Regina Edfelt

 


Gårdskarl

Joel Kackur