Kontaktuppgifter och personal

Daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare Gunilla West tel. 06-7850 548 eller 044-7557 628.


Avdelning Trollebo, tel. 044-7557 628

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Gunilla West och barnskötare Gun-Mari Back


Avdelning Slottebo, tel. 044-7557 653

Barnträdgårdslärare Catrine Snellman och barnskötare Anna-Lena Ahlvik.


Avdelning Nallebo

Barnträdgårdslärare Siv Pettersson, barnskötare Teija Englund, Pernilla Klemets och Mikaela Bärs. 

Övrig personal, barnträdgårdslärare Mia Häggman-Lill och barnledare Mats Ena


Köks- och städansvarig

Elaine Östman


Gårdskarl

Henrik Antfolk