Kontaktuppgifter och personal

Hoppetossan daghem tel.06- 7850 586 eller 044-7557045

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Ann-Sofi Grönhage, tel. 06-7850 586 eller 044-7557 045


Avdelning Junibacken 2-5 år,  tel. 044-7557 046

Lärare inom småbarnspedagogik: Annika Kung och Majvor Ahlvik
barnskötare: Ulla Sandström
socionom: Sofia Sundkvist på torsdagar och fredagar.


Avdelning Bullerbyn/Melukylä 1-5 år (kvälls-, helg- och nattvård) tel. 044-3512 760

Lärare inom småbarnspedagogik: Lisel Backström
barnskötare: Anu Koivisto, Carina Lasén och Maija Uotinen.


Avdelning Saltkråkan 3-5 år,  tel. 044-7557 613

Lärare inom småbarnspedagogik: Kickan Kåll
barnskötare: Åsa Öst och Catharina Enkvist
socionom: Sofia Sundkvist måndag-onsdag.


Avdelning Katthult 1-2 år, tel. 044-5850 838

Socionom: Jennie Sandström
barnskötare: Gunilla Holmstedt och Mikaela Norrbäck.

Husvikarie Caroline Östman


Köket,  tel. 06-7850 587

Marianne Parkkinen


Städare

Annika Sundqvist


Gårdskarl

Guy Edfelt