Kontaktuppgifter och personal

Hoppetossan daghem tel.06- 7850 586 eller 044-7557045

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Ann-Sofi Grönhage, (ledig onsdagar) tel. 06-7850 586 eller 044-7557 045


Avdelning Junibacken 3-5 år,  tel. 044-7557 046

Lärare inom småbarnspedagogik: Annika Kung
barnskötare:Ulla Sandström, Monica Sjölund
barnskötare:Jessica Häggblom-Vacker (onsd o. fred)


Melukylän osasto (suomenkielinen) 1-5 år (kvälls-, helg- och nattvård) tel. 044-3512 760

Lärare inom småbarnspedagogik: Lisel Backström
barnskötare: Anu Koivisto, Tiina Lillqvist och Maija Uotinen.


Avdelning Saltkråkan 3-5 år,  tel. 044-7557 613

Lärare inom småbarnspedagogik: Sofia Sundqvist
lärare inom småbarnspedagogik: Majvor Ahlvik (tis-ons)
barnskötare: Åsa Öst och Catharina Enkvist


Avdelning Katthult 1-2 år, tel. 044-5850 838

Lärare inom småbarnspedagogik: Ann-Catrin Lång
lärare inom småbarnspedagogik Majvor Ahlvik  (torsd-fred)
barnskötare: Gunilla Holmstedt och Caroline Östman


Avdelning Mattisborgen 1-5år, tel. 044 0190 468  (öppnas i Oktober-19)

Lärare inom småbarnspedagogik: Eva-Stina Krohn
Barnskötare: Maria Vähäkangas

Husvikarie: Carina Lasén


Köket, tel. 06-7850 587

Marianne Parkkinen


Städare

Annika Sundqvist


Fastighetsskötare