Daghemmet Hoppetossan

Välkommen till Hoppetossan!

Hoppetossan daghem
Tel. 06- 7850 586 eller 044-7557 045

Daghemsföreståndare/barnträdgårdslärare Ann-Sofi Grönhage, föreståndare för både Hoppetossan daghem och Daghemmet Sandskutan,tel. 06-7850 586 eller 044-7557 045 jobbar på Hoppetossan måndag-tisdag samt fredag jämna veckor

Hoppetossan@pedersore.fi


Kontaktuppgifter och personal               Vår profil