Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Diamanten tel. 06-7850 544

Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik Gun Holmström-Skrabb, tel. 06-7850 544 (kansliet) eller 044-2990481

På daghemmet finns tre avdelningar, Rubinen för 1-3 åringar samt Safiren och Smaragden för 3-5 åringar.


Avdelning Rubinen (1-3 år) tel. 044-7557 605

Lärare inom småbarnspedagogik: Maria Smeds
barnskötare: Margita Nylund.


Avdelning Smaragden (3-5 år) tel. 044-7557 607 

Lärare inom småbarnspedagogik: Paula Ahlvik (vice föreståndare)
barnskötare: Ulla Pettersson och Britta Ahlvik.


Avdelning Safiren (3-5 år) tel. 044-7557 606

Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik: Gun Holmström-Skrabb
lärare inom småbarnspedagogik: Linda Östman
barnskötare Anne-Britt Backa, tf. barnskötare Agneta Sulkakoski
tf. assistent: Inga-Britt Lindfors.

Efter kl.16.00 nås personalen på tel.nr 044-7557 606. 


Kök och städning:

Sara Häggman, tel. 044-7557 604.


Fastighetsskötare