Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Bamse tel. 06-7850 545.

Daghemsföreståndare: CamillaTarvonen, tel. 06-7850 545 eller 044-3120 669


Lille Skutt (1-3 år) tel. 06-7850 505 eller 044-7557 642

Lärare inom småbarnspedagogik: Belinda Strömberg
barnskötare: Ulrika Käcko och Ann Björkman.


Nalle Maja (2-5 år) tel. 06-7850 547 eller 044-7400 753

Lärare inom småbarnspedagogik: Pernilla Finnberg
barnskötare: Linda Liljendahl och Kristina Malm-Långnabba


Teddy (2-5 år) tel. 06-7850 546 eller 044-7718802

Lärare inom småbarnspedagogik: Susanne Åvist-Sundstedt
barnskötare: Greta-Lis Häggblom och Angelika Storkamp

Husvikarie: Alexandra Östergård


Kotten (5års grupp, finns vid Purmo förskola) tel.044 7557 610

Lärare inom småbarnspedagogik: Britt-Marie Stens
Barnskötare: Carola Östman


Köksansvarig, tel. 044-7564 760

Arja Vesterlund

Städare:

Susanna Ek

Fastighetsskötare