Kontaktuppgifter och personal

Daghemmet Bamse tel. 06-7850 545.

Daghemsföreståndare CamillaTarvonen,  tel. 06-7850 545 eller 044-3120 669


Avdelning Lille Skutt (1-3 år) tel. 06-7850 505 eller 044-7557 642

Barnträdgårdslärare Belinda Strömberg, barnskötare Ulrika Käcko och Ann Björkman.


Avdelning Nalle Maja (2-5 år) tel. 06-7850 547 eller 044-7400 753

 Barnträdgårdslärare Pernilla Finnberg och Susanne Åvist-Sundstedt samt barnskötare Josefine Edström.


Avdelning Teddy (2-5 år) tel. 06-7850 546 eller 044-7718802

Barnträdgårdslärare Britt-Marie Sten, barnskötare Greta-Lis Häggblom och Mikaela Hjulfors.


Köksansvarig, tel. 044-7564 760

Arja Vesterlund

Städare:

Susanna Ek

Vaktmästare:

Peter Grön