Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken

för verksamhetsperioden 2020-2021

för barn vars hemkommun är Pedersöre kommun

Ansökan inlämnas under tiden 8-16.3.2020 för nya barn som ska börja i småbarnspedagogisk verksamhet under hösten 2020 och för barn, vars vårdnadshavare önskar byta dagvårdsplats från hösten 2020

Ansökan till småbarnspedagogiken görs elektroniskt. Blankett för ansökan om plats inom småbarnspedagogik/ändring av dagvård >>

Nytt!

Pedersöre kommun får från 1.8.2020 löneuppgifter från det nationella inkomstregistret. Inkomstuppgifterna används för att fastställa klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Observera!

Eftersom alla inkomstuppgifter inte fås från inkomstregistret bör vårdnadshavare även i fortsättningen meddela till dagvårdskansliet om de har följande:

 • företagsinkomster
 • jordbruksinkomster
 • skogsareal
 • kapital-, ränte-,hyres-, eller dividendinkomster
 • pensionsinkomster
 • arbetslöshetsersättning
 • moderskaps-,föräldra-, eller dagpenning
 • underhållsstöd, rehabiliteringsstöd från försäkringsbolag

Alla intyg bör vara dagvårdskansliet tillhanda senast inom den månad då dagvården inleds, detta för att undvika att man debiteras med högsta avgiften.

Följande former av småbarnspedagogisk verksamhet erbjuds:

Familjedaghem i familjedagvårdarens eget hem

Daghem

 •  Bamse, Purmo
  - Kotten, friluftsgrupp för femåringar i samarbete med Purmo förskola i Lillby
 •  Diamanten, Ytteresse
 •  Dressinen, Bennäs
   - Trollebo, Forsby 8 platser, 1-3 (4) år, (underavdelning till Dressinen)
 • Hoppetossan daghem/Hoppetossa päiväkoti, Sandsund
  - kvälls-, helg- och nattvård vid behov
 •  Kållby daghem
 •  Lappfors daghem
 •  Lepplax daghem
 •  Sandskutan, Sandsund
 •  Sagoskogen, Överesse
 •  Tummeliten daghem/Peukaloinen päiväkoti, Edsevö

På frågor svarar:

Yvonne Löf
Ledare för småbarnspedagogik, tel.06-7850 208
email: yvonne.lof@pedersore.fi

Margaretha Lampa
Kanslist, tel. 06-7850 203
email: margaretha.lampa@pedersore.fi
eller dagvardskansliet@pedersore.fi