aker lepplax hemsidaAjankohtaista

 

Eläinten hyvinvointikorvaus

Voit hakea eläinten hyvinvointikorvausta nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilalle. Maatilallesi sopivat toimenpiteet ovat vapaasti valittavissa. Voit hakea korvausta, jos olet yli 18-vuotias aktiiviviljelijä.

Voit tehdä uuden sitoumuksen kalenterivuosittain. Seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2019. Hakuaika on 8.1.–31.1.2019. Hakemuksen voit tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472.

Tee eläinmääräilmoitus vuodelta 2018, jos sinulla oli eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus sioista tai siipikarjasta vuonna 2018. Voit tehdä eläinmääräilmoituksen Vipu-palvelussa tai lomakkeella 179 viimeistään 15.2.2019.

Eläinmäärien ilmoittaminen

Eläinmääräilmoitus koskee sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta sekä eläinten hyvinvointikorvausta.

Ilmoitettavat eläinryhmät ovat siipikarja sekä hevoset ja ponit sika- ja siipikarjatalouden tuessa ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksessa, siipikarja luonnonmukaisen tuotannon korvauksessa sekä siipikarja ja siat eläinten hyvinvointikorvauksessa.

Eläinmääräilmoitus on tehtävä myös, jos viljelijällä on luomukotieläintuotannon sitoumus ja tuotantotaukojen aikaiset alhaiset eläinmäärät halutaan jättää huomioimatta eläintiheyslaskennassa. Jos tuotantotaukoja ei ilmoiteta, eläintiheys lasketaan sitoumusehdoissa kerrotulla tavalla.

Ilmoitus koskee myös yhteisön määräysvaltaa käyttävää osallista, joka haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan yhteisönsä eläinmäärää sekä myös sika- ja siipikarjatalouden tukea hakenutta yhteisöä, joka haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan määräysvaltaa käyttävän osallisensa eläinmäärää.

Viljelijän ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos hän arvelee tukeen vaadittavan eläintiheyden täyttyvän omilla rekisterieläimillään.

Ilmoittaminen avautuu todennäköisesti 8.1.2019.

Ilmoituksen kalenterivuoden 2018 eläinmääristä voi tehdä sähköisesti Vipu-palvelussa 8.1.–15.2.2019. Eläinmäärät eläinten hyvinvointikorvaukseen voi ilmoittaa myös paperilomakkeella 179 Eläinmääräilmoitus EHK 2018 sekä muihin edellä mainittuihin tukiin lomakkeella 461 Eläinmääräilmoitus 2017 viimeistään 15.2.2019.

Ilmoituksen liitteet

Mikäli viljelijä ilmoittaa eläinmääräilmoituksellaan hevosia tai poneja, hänen on toimitettava kuntaan myös yksilöidyt tiedot hevosista ja poneista (hevosen/ponin nimi, UELN- tai rekisterinumero sekä tieto kenen hallinnassa eläin on laskenta-aikana ollut). Tiedot hakija voi antaa Vipu-palvelussa tai toimittaa kuntaan erillinen vapaamuotoinen selvitys.

Yhteisömuotoisessa yrityksessä vaaditaan kaupparekisteriote osoittamaan yhteisömuotoisen yrityksen määräysvalta. Jos viljelijä ei ole jättänyt sitä aikaisemmin tukihaussa, se on jätettävä viimeistään eläinmääräilmoituksen yhteydessä.

Yllä mainitut liitteet voi jättää sähköisesti Vipu-palvelussa.

Lue lisää (mavi) >>>>