Terveydenhuolto

Perusterveydenhuollon avohoito ja yleislääketieteen osasto, suun terveydenhuollon eri vastaanotot, mielenterveyshuollon vastaanotto ja päiväosasto, lähierikoissairaanhoidon osastot ja poliklinikat sekä hoidon tukitoiminnot, kuten röntgen, laboratorio ja terapeutit, muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka tarjoaa laajan terveydenhuoltopalvelujen kirjon seudun asukkaille.

Yhteystietoja ja lisätietoja toiminnasta sosiaali- ja terveysviraston verkkosivustolta.