Sosiaalihuolto

Sosiaalihuolto harkitsee oikeusturvan huomioiden lainsäädännön rajoissa ja yksilön tarpeiden pohjalta ihmisten oikeuden tukeen, apuun ja suojaan. Sosiaalihuollon kuuluu turvata kuntalaisten perushyvinvointi, antaa riittävää lähipalvelua ja varmistaa ammatillinen osaaminen. Sosiaalihuollon on ehkäistävä ja vähennettävä yhteiskunnassa ilmeneviä sosiaalisia ongelmia yhteistyössä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.

Sosiaalihuolto koostuu seuraavista toiminnoista

Muuta sosiaalihuoltoon liittyvää: