Vaihtoehtoiset koulut oppilaille vuosikursseilla 1-6

Erityistä tukea tarvitsevat lapset osoitetaan ensisijaisesti omaan lähikouluun. Päätös erityistä tukea tarvitsevien lasten koulunkäynnistä tehdään yksilöllisesti yhdessä huoltajan kanssa. Keskusteluissa otetaan huomioon toimintaesteen tai vaikeuden laatu, koulukiinteistö, oppilaan yksilölliset tarpeet ja henkilökunnan pätevyys ja valmius opettaa erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Integraatio onnistuu parhaiten kun keskitetään pätevyys, henkilöstövoimavarat (esim. koulunkäyntiavustajat), apuvälineet, opastus ja henkilöstökoulutus kouluihin, joissa on sopivat tilat. Keskittämällä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat muutamaan kouluun Pedersöressä halutaan varmistaa, että kaikki lapset saavat tasavertaiset mahdollisuudet korkealaatuiseen opetukseen. Ensi kädessä suositellaan alla mainittuja kouluja, ja huoltajan tulee siksi ottaa huomioon, että muiden koulujen valinta saattaa merkitä sitä, että mahdollisia lisäresurssitoivomuksia on harkittava erikseen.

Ytteresse skola sopii erityisesti kuulovammaisille lapsille ja lapsille, joilla on kieli- ja kommunikaatiovaikeuksia. Koulu toimii yhteistyössä Snäckan päiväkodin  kanssa ja koulussa on viittomakieltä osaavia opettajia.

Östensö skola on pieni koulu, joka voi tarvittaessa ottaa vastaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.

Edsevön koulu on kunnan ainoa suomenkielinen koulu. Aurinkoluokalla on valmiutta ottaa vastaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita vuosikursseilla 1-9. Koulukuraattori Mervi Järvenlahti käy säännöllisesti Edsevön koulussa.

Jungmans skola Pietarsaaressa on erityiskoulu kehitysvammaisille lapsille ja lapsille, joilla on muu vakava toimintaeste. Oppilaat integroidaan Kyrkostrands skolan luokkiin niissä oppiaineissa, missä tämä on mahdollista.