Oppilashuollon asiantuntijaryhmät

Kun koulun oppilas herättää opetushenkilöstön huolen myös muutoin kuin pedagogisessa mielessä, opettaja tai koulun pedagoginen tukiryhmä voi pyytää koulukuraattoria tai koulupsykologia kutsumaan kokoon asiantuntijaryhmän, joka selvittää tuen tarpeen ja suunnittelee uusia tukitoimia. Asiantuntijaryhmän tarpeen tavallisia syitä ovat esim. että oppilaalla on luvatonta poissaoloa, mielenterveyteen liittyviä ongelmia, päihdeongelmia tai sosiaalisia ongelmia. Ryhmän kokoonpano voi vaihdella tapauskohtaisesti, mutta sen tulee olla monialainen ja mukana tulee olla koulun, oppilashuollon, terveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon henkilöstöä. Asiantuntijaryhmä voidaan koota myös yksilökohtaisessa oppilashuollossa, kun koetaan, että sen palveluilla ei voida enää riittävästi tukea oppilaan koulunkäyntiä ja terveyttä. Asiantuntijaryhmän tavoitteena on arvioida oppilaan kokonaistilannetta koulussa ja sen ulkopuolella, selvittää tuen tarve, selvittää mahdollisten jatkoselvitysten tarve ja suunnitella uusia tukitoimia.

Asiantuntijaryhmän jäsenet valitaan yhteistyössä oppilaan ja/tai huoltajan kanssa ja sovitaan yhdessä, mitä asioita kokouksessa käsitellään.

Hyvä oppilashuolto edellyttää aina hyvää yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa. Paras tapa järjestää toimivia tukipalveluja on ottaa varhaisessa vaiheessa oppilas ja huoltaja mukaan suunnitteluun. Siksi pyrimme Pedersöressä kutsumaan oppilaan ja/tai huoltajan asiantuntijaryhmän kokouksiin. Tällä tavoin oppilas ja huoltaja saavat mahdollisuuden vaikuttaa tilanteeseen, ja salassa pidettävistä tiedoista voidaan puhua ilman kirjallista suostumusta. Kun oppilas ja/tai huoltaja osallistuvat, asiantuntijaryhmän työ muistuttaa paljolti aikaisempia verkostokokouksia.

Yksittäisen oppilaan asioiden käsittely asiantuntijaryhmässä on kirjattava kuraattorin ja psykologin asiakas- tai potilaskertomuksiin. Asiantuntijaryhmän kokoonkutsuja toimii vastuuhenkilönä ja pitää huolta, että yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi tarvittavat tiedot kirjataan ja tallennetaan.