Koulun oppilashuoltoryhmä

 

Jokaisessa koulussa tulee olla oppilashuoltoryhmä, joka suunnittelee, johtaa ja kehittää koulun yhteistä oppilashuoltoa. Ryhmän tärkein tehtävä on oppilaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistaminen. Tämä merkitsee sitä, että ryhmässä keskitytään asioihin, jotka liittyvät oppilaiden yleiseen hyvinvointiin, kouluviihtyvyyteen, oppilaiden suojaamiseen kiusaamiselta, turvallisuuteen ja oppilaiden osallisuuteen koulun kehittämistyössä. Oppilashuoltoryhmä on vastuussa siitä, että koulun kriisi- ja turvallisuussuunnitelma on ajan tasalla. Koulun oppilashuoltoryhmä ei keskustele yksittäisen oppilaan oppilashuoltoasioista. Koulun oppilashuoltoryhmän työtä johtaa koulun rehtori. Ryhmän tulee olla monialainen. Tämä merkitsee sitä, että ryhmässä tulee olla koulun henkilöstön edustajien lisäksi myös kouluterveydenhuoltaja, koulukuraattori ja/tai koulupsykologi.  Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa.