Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat vuosiluokilla 7-9

Sursik skola on koko kunnan ruotsinkielinen yläkoulu. Koulu voi ottaa vastaan oppilaita kaikilla tukitasoilla.* Erityisen tuen oppilaille ja oppilaille, joilla on erilaajuinen oppimäärä, järjestetään keskeisissä oppiaineissa opetusta pienryhmissä. Integraation edellytyksenä on Sursik skolassa, että oppilas pystyy osallistumaan normaalinkokoisiin ryhmiin esim. voimistelussa, musiikissa ja kuvataiteessa. Koululla on myös kokemusta liikuntavammaisten, näkövammaisten ja kuulovammaisten oppilaiden opetuksesta.

Erityistä tukea tarvitseville vuosiluokkien 7-9 oppilaille on myös mahdollista järjestää opetusta Östensö skolan yhteydessä toimivassa pienryhmässä. Oppilaat, joilla on keskivaikea tai vaikea kehitysvamma, osoitetaan Östensö skolaan tai Pietarsaareen Jungmans skolaan.

Suomenkielinen vuosiluokkien 7-9 erityisopetus on mahdollista tietyin edellytyksin järjestää Pedersören Edsevön koulussa.