Tukitoimet, erityisopetus ja oppilashuolto

IMG 19

Pedersören kunta otti 1.8.2011 käyttöön perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset. Muutokset koskevat pääosin oppilastukea, oppilashuoltoa ja erityisopetusta.

Opetuksen, opastuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huoli hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Koulupäivä on järjestettävä siten, että edellytykset oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle ovat mahdollisimman suotuisat. Kouluyhteisön tulee olla turvallinen ja sitä tulee leimata keskinäinen kunnioitus ja ystävällinen ilmapiiri. Oppimisympäristössä turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin on puututtava välittömästi. Koulupäivän tulee rakenteeltaan, sisällöltään ja toimintamalleiltaan olla sellainen, että se antaa oppilaalle edellytykset rauhassa työskentelyyn, syventymiseen ja tietojen hankkimiseen mielekkäällä tavalla.

Tukitoimet, erityisopetus, lue lisää>>

Vaihtoehtoiset koulut oppilaille vuosikurseilla 1-6, lue lisää>>

Erityisen tuen oppilaat luokilla 7-9, lue lisää>>

Oppilashuolto, lue lisää>>