TÄRKEÄÄ TIETOA PERHEPÄIVÄHOIDOSTA

Päivähoidon yleisenä tavoitteena on kotona tapahtuvan kasvatuksen tukena turvata lapsen hyvinvointi ja edistää lapsen kehittymistä ja oppimismahdollisuuksia kodinomaisessa ympäristössä. Perhepäivähoitoa voidaan myöntää kun vanhemmat tekevät päätoimista työtä, opiskelevat tai ovat muista syistä estyneitä hoitamasta lapsiaan.

Perhepäivähoidon eri muodot:

1. Perhepäivähoitajan kotona tapahtuva päivähoito
2. Lapsen kodissa tapahtuva perhepäivähoito; voidaan järjestää erityistapauksissa, jos:

  • perheen lapsilla on toimintahäiriö tai vakava allergia
  • perheellä on kolme alle kouluikäistä lasta
  • päivähoito tapahtuu epäsäännöllisesti ja eri vuorokauden aikoina, esim. varhain aamulla, myöhään illalla.

 

OHJEITA LASTEN VANHEMMILLE >>>