Ilmoittautuminen esikouluun


Täyttäkää sähköinen ilmoittautumislomake ja lähettäkää se Päivähoito- ja opetusosaston kansliaan viimeistään 22.01.2019. Lähetä hakemus sähköisesti lomakkeen lopussa olevan lähetä-painikkeen kautta. Voitte halutessanne tallentaa täytetyn lomakkeen omalle tietokoneellenne.

1.1.2015 voimaan tulleen perusopetuslain 26§ a (1040/2014) mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen.

Esikoulu on maksutonta ja se järjestetään koulun työjärjestyksen mukaisesti 4h/päivä.

Syyslukukausi alkaa 13.8.2019.

Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään Edsevön koulun yhteydessä toimivassa aamu- ja iltapäiväkerhossa.

Samalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella haetaan myös aamu- ja iltapäivähoitoa sekä koulukyyditystä (mikäli matka ylittää 3 km).

Palkka- ja tuloselvitykset tulee lähettää päivähoitomaksujen määräytymisen vuoksi kuukauden sisällä siitä, kun lapsi on aloittanut päivähoidon. Lue lisää päivähoitomaksuista

Esikoululaisten tutustumispäivä järjestetään myöhemmin keväällä, ajankohdasta ilmoitetaan koteihin myöhemmin.

Mika Järvinen koulutustoimenjohtaja, puh. 06-7850514

Yvonne Borgmästars,
esikoulun/aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, puh. 06-7850 204

Sonja Engström/Margaretha Lampa
kanslisti, puh. 06-785 0203

Pedersören kunta
Päivähoidon kanslia/Sonja Engström/Margaretha Lampa
PL 1, 68911 Pännäinen