Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on kiinteä kuukausimaksu. Maksuryhmiä on useita, riippuen siitä, montako tuntia lapsi osallistuu toimintaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tunnit lasketaan yhteen. Mikäli lapsi on aamu- ja iltapäivätoiminnassa yhteensä yli 4 tuntia yhtenä päivänä viikossa, merkitään hoitoajaksi yli 4h/päivä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan 01.08.2016 alkaen.

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan kalenterikuukauden aikana yli 10 päivänä, peritään maksusta puolet. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kokonaisen kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta puolet.

Huoltajalla on mahdollisuus hakea koululaisten aamu-/iltapäivätoiminnan asiakasmaksusta huojennusta perheen taloudellisen tilanteen johdosta. Tiedot perheen tuloista ja vapaamuotoinen hakemus toimitetaan Opetus- ja varhaiskasvatusosastoon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve: 1-10 päivää kuukaudessa

Enint. 3h/päivä, maksu 56€
Enint. 4h/päivä, maksu 68€
Yli 4h/päivä, maksu       80€

Yli 10 päivää kuukaudessa

Enint. 3h/päivä, maksu 80€
Enint. 4h/päivä, maksu 100€
Yli 4h/päivä, maksu      120€

Huom!

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään vain koulupäivinä ja toiminta alkaa samana päivänä kuin kouluvuosi. Hakemus hoitoaikojen muutoksesta on tehtävä kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen muutos halutaan tehdä. Muutos tulee voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

HAKULOMAKE>>