En rundbal står på en tröskad åker.
Landsbygdskansliet betjänar jordbrukare i flera kommuner.

Landsbygdsservice

Landsbygdskansliet tar emot, handlägger och betalar ut EU-stöd och nationella stöd till jordbruket.

Kontaktuppgifter till de olika kanslierna

Ansökningar skickas till landsbygdskansliet@pedersore.fi

(e-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi)

Pedersöre, Larsmo, Jakobstad

Landsbygdschef Jenny Sundkvist  (06) 785 0157, 044 7557 157
Kanslist Maria Björkgård  (06) 785 0159, 044 7557 159
Adress: Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS

Nykarleby
 
Landsbygdssekreterare Benny Gunell (06) 7856 135, 044 7557 687
Kanslist Gun-Helen Andtfolk (06) 7856 136, 044 7557 169
Adress: Jungarvägen 32, 66850 JEPPO
 
Kronoby
 
Landsbygdssekreterare Sanna Särs 044 7557 686
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kronoby