DuViLANDSBYGDSSERVICE2

Landsbygdsservice

Till landsbygdskansliets huvuduppgifter hör att sköta om mottagningen, handläggningen och utbetalningen av EU-stöd och nationella stöd till jordbruket.

 

Kontaktuppgifter till de olika kanslierna

(e-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi)

Pedersöre, Larsmo, Jakobstad

Landsbygdschef Jenny Sundkvist  06 785 0157, 044 7557 157
Kanslist Maria Björkgård  06 785 0159
Adress: Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS

Nykarleby
 
Landsbygdssekreterare Benny Gunell 06 7856 135, 044 7557 687
Kanslist Gun-Helen Andtfolk 06 7856 136
Adress: Jungarvägen 32, 66850 JEPPO
 
Kronoby
 
Landsbygdssekreterare Sanna Särs 040 71 42 186, 044 7557 686
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kronoby