Företagsrådgivning

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia bildades år 1999 och ägs av de fem kommunerna i Jakobstadsregionen.

Grunden för bolagets verksamhet är att främja näringarna och den regionala utvecklingen i Jakobstadsregionen. Concordia verkar som länk mellan kommunerna och näringslivet i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.

Ta kontakt med Concordia om du funderar på att starta eget eller om du vill utveckla ditt företags produkter och tjänster!