Kunnan veroprosentit

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista.

Kunnanvaltuusto päätti 11.11.2019, että kunnan tuloveroprosentti vuonna 2020 on 21 %.

Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2020: 

 

Kiinteistöveroprosentit   2020
Yleinen kiinteistöveroprosentti   0,93
Vakituiseen asumiseen käytettävät rakennukset   0,55
Muut asuinrakennukset   1,15
Rakentamattomat rakennuspaikat    -
Yleishyödylliset yhteisöt   0,00
Voimalaitokset   2,85