Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousajat
Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Kokousajat

Kunnanvaltuusto kokoontuu tarvittaessa, yleensä maanantaina klo 19.00 valtuuston istuntosalissa. Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kunnanvaltuuston kokouksesta ilmoitetaan Österbottens Tidningissä ja Pietarsaaren Sanomissa kokousta edeltävän viikon keskiviikkona.

Kunnanhallitus kokoontuu yleensä joka toinen maanantai klo 16.30, tarvittaessa myös muina aikoina.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu yleensä kuukauden toisena tiistaina klo 18.00.

Tekninen lautakunta kokoontuu yleensä kuukauden kolmantena tiistaina klo 18.30.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja sen jaostot, kunnanhallituksen kaavoitusjaosto, kulttuuri- ja liikuntalautakunta, maaseutulautakunta ja tarkastuslautakunta kokoontuvat tarvittaessa.

Heinäkuussa ei pidetä kokouksia.

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjantarkistuksen jälkeen kunnan verkkosivustolla. Kunnan pöytäkirjakieli on ruotsi, ainoastaan kunnanvaltuuston sekä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan suomenkielisen jaoston pöytäkirjat julkaistaan myös suomenkielisinä. Esityslista on luettavissa kunnan verkkosivuilla pöytäkirjan julkaisuun saakka. Pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla noin vuoden ajan.

Esityslistojen ja pöytäkirjojen osalta noudatetaan Kuntaliiton suosituksia henkilötietojen julkaisemisesta tietoverkossa. Pöytäkirjat kokonaisuudessaan, siltä osin kuin ne eivät ole salassa pidettäviä, pidetään yleisesti nähtävillä kunnantalolla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen, kulloinkin kyseessä olevassa toimistossa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä AX-Kulttuuritalolla.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kyseessä olevan viranhaltijan työhuoneessa.

Muutoksenhaku

Kun päätös annetaan tiedoksi asianosaiselle henkilökohtaisesti, alkaa muutoksenhakuaika päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivustolla. Oikaisuvaatimuksen määräaika on 14 päivää ja valituksen määräaika 30 päivää.