Pöytäkirjat ja esityslistat

Päätösasiakirjoissa saatetaan mainita myös liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Tällaisia ovat esim. liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Esityslistat ovat nähtävillä verkkosivuilla, kunnes pöytäkirja julkaistaan. Esityslistat ja pöytäkirjat löydät alla olevan linkin kautta. Samalta sivulta löytyvät myös viralliset kuulutukset sekä tiedot luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten sidonnaisuuksista.

Pöytäkirjakieli on Pedersören kunnassa yleensä ruotsi, mutta suomenkielisen koulujaoston pöytäkirjakieli on suomi. Kunnanvaltuuston kokouskutsut ja pöytäkirjat käännetään suomeksi. Lautakuntien asianosaisasioissa päätös annetaan joko suomeksi tai ruotsiksi, asianosaisen valitseman käsittelykielen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat