Kategori

Ehnvall Christel, kanslist

Förnamn: Christel
Efternamn: Ehnvall
Telefon: (06) 785 0154
Mobiltelefon:
E-post: christel.ehnvall@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Kanslist (byggnadstillsyn)