Kontaktpersoner

Kategori

Kontakter i Ungdomsbyrån

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Hjulfors Ann-Margret, ungdomsledare Kulturhuset AX, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 044-5850 877
Rönnqvist Mari-Louise, ungdomssekreterare Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
(06) - 7850283 / 050-5345 953