Kategori

Sundqvist Rolf, utbildningsdirektör

Förnamn: Rolf
Efternamn: Sundqvist
Telefon: (06) 785 0250
Mobiltelefon: 050-514 7230
E-post: rolf.sundqvist@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Utbildningsdirektör