Kategori

Sundqvist Peter, fastighetschef

Förnamn: Peter
Efternamn: Sundqvist
Telefon: (06) 785 0170
Mobiltelefon: 044-755 7662
E-post: peter.sundqvist@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning: