Kategori

Lassfolk Jessica, kassör

Förnamn: Jessica
Efternamn: Lassfolk
Telefon: (06) 785 0116
Mobiltelefon:
E-post: jessica.lassfolk@pedersore.fi
Adress: Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
Avdelning:

Kassa, betalning av fakturor