Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Wärn Carina, kanslichef Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0103 / 044-0422103
West Gunilla, daghemsföreståndare Daghemmet Sagoskogen, Eisfosvägen 7
68820 Esse
(06)785 0548 / 044-085 0548
Wikström Jennie, miljöinspektör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 050 3260 736
Wikström Peter, teknisk disponent, Pedersöre bostäder Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0331 / 044-755 7694