Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Vähäkangas Lise-Lotte, biblioteksfunktionär Ytteresse bibliotek, Ytteressevägen 218
68810 Ytteresse
(06)7850 573 /
Värnström Johan, planeringsingenjör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0158 / 050-562 5708