Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Thylin Marie-Louise, textillärare Mjölvägen 1
68910 Bennäs
(06) 785 0276 / 050-562 2385
Thylin Nancy, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0253 /
Tokou Maria, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0104 /
Törnqvist Anne, fastighetssekreterare Pedersöre bostäder Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0153 /
Tuomi Anne-Maj, kanslist/växeln Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0123 /