Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Sandén Charlotte, daghemsföreståndare Dressinen förskola/daghem, Vasavägen 40
68910 Bennäs
(06)785 0220 / 044-775 0220
Sandén Sara, biblioteksfunktionär Överesse bibliotek, Museigränd 2
68820 Överesse
(06)7850 574 /
Sandström Patrik, ledande serviceman, Pedersöre Vatten Lagervägen 2
68910 Bennäs
/ 044-755 7657
Saviaro Kaj, fastighetsskötare Team Norra
/ 050-466 3213
Sjö Guy, datasäkerhetsansvarig Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ +358 50 3304851
Sjöblom Carola, bitr. rektor Sursik skola, Sursikvägen 43
68910 Bennäs
(06) 785 0256 / 044-0850256
Sjölund Viktor, driftsskötare Maskindepån, Lagervägen 4
68910 Bennäs
/ 050-3532 528
Sjöskog Tore, förman fastighetsskötarna Maskindepån, Lagervägen 4
68910 Bennäs
/ 050-554 5714
Skog Tomas, driftschef, Pedersöre Vatten Lagervägen 2
68910 Bennäs
/ 050-405 4139
Skriko Bernt, ledande avbytare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 044-085 0867
Söderström Heidi, barnträdgårdslärare Lepplax förskola, Lepplaxv. 97
68530 Lepplax
/
Stenmark Ulrika, kulturchef Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
(06) 785 0284 / 050-5166 169
Storbjörk Johan, rektor Kållby-Heimbacka skola, Heimbackaleden 40
68800 Kållby
(06) 785 0519 /
Strandén Jenny, eftisledare Purmo eftis, Lillbyvägen 205
68940 Lillby
/ 050-344 7862
Ström Carina, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 7850 327 /
Sundkvist Jenny, landsbygdschef Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0157 / 044-755 7157
Sundqvist Britt-Helen, biblioteksfunktionär Kyrkoby bibliotek, Skolhusvägen 31 C
68600 Jakobstad
(06) 7850 570 /
Sundqvist Jimmy, snickare Maskindepån, Lagervägen 4
68910 Bennäs
/ 050-536 7730
Sundqvist Peter, fastighetschef Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0170 / 044-755 7662
Sundqvist Rolf, utbildningsdirektör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0250 / 050-514 7230
Sundqvist-Pellinen Sonja, miljövårdssekreterare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0163 / 050-326 0736
Sundstedt Glenn, rektor Purmo skola, Lillbyvägen 205
68940 Lillby
(06) 785 0530 / 050-531 6791
Svenfelt Katta, projektsekreterare Kulturhuset AX, Mjölvägen 1
68910 Bennäs
(06) 785 0119 / 050-405 4256
Svenfors Stefan, kommundirektör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0101 / 050-512 0420