Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Östberg Maria, rektor Bennäs skola, Vasavägen 40
68910 Bennäs
(06) 785 0290 /
Östman Mimmi, kurator
/ 050-5375 926
Östman Sofia, tf. barnskötare Museigränden förskola, Essevägen 166
68820 Esse
(06)785 0543 Museigränden förskola/daghem /
Östman Sofie, barnträdgårdslärare Dressinen daghem, Vasav. 40
68910 Bennäs
044-7557 664 /
Östman Tage, fastighetsskötare Team Södra
/ 050 5625 702