Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Mäkelä Ann-Helen, rektor Överesse skola, Essevägen 160
68820 Esse
(06) 785 0538 / 050-343 2503
Melin Ann-Sofie, barnträdgårdslärare Kyrkekan förskola/daghem, Skolhusvägen 31
68600 Jakobstad
/
Molander Hanna, rektor Edsevö skola, Holmvägen 7
68870 Edsevö
(06) 785 0513 /
Monika Eklund-Laurila, biträdande rektor Pedersöre gymnasium Sursikvägen 45
68910 Bennäs
06 - 7850 271 050-4349146 / 050-4349146
Muukkonen Malin, kurator Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0296 / 044-085 0296