Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Lampa Margaretha, kanslist
06-785 0203 /
Långnabba Christopher, serviceman Maskindepån, Lagervägen 4
68910 Bennäs
/ 044-723 1886
Lassfolk Jennie, kurator Sursikvägen 43
68910 Bennäs
(06) 7850 296 / 044-755 7659
Lassfolk Jessica, kassör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0116 /
Lassila Harald, serviceman Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 044-7557 684
Liljedahl-Lund Yvonne, chef för tekniska verket Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0320 / 050-554 5725
Lill Maria, snickare Maskindepån, Lagervägen 4
68910 Bennäs
/ 050-356 1057
Lillqvist Anja, bespisningschef, tf. kosthålls- och städchef Sursik kök, Sursikvägen 43
68910 Bennäs
06-785 0265 /
Lind Anne, assistent Edsevö eftis, Holmvägen 7
68870 Edsevö
/ 040-7687497
Lindahl Thomas, traktorförare Maskindepån, Lagervägen 4
68910 Bennäs
/ 050-024 0153
Lindström Greger, fastighetsskötare Team Norra
/ 044-585 0871
Löf Yvonne, Ledare för småbarnspedagogik Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0208 /
Löfdahl Anita, bibliotekarie Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
(06) 7850 278 /
Löfholm Kerstin, kanslist Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0327 /
Lönnbohm-Hatt Görel, ekonomisekreterare Pedersöre Vatten Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0155 /