Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Käcko Monica, rektor Forsby skola, Forsbyvägen 386
68920 Forsby
(06) 785 0516 / 050-595 3879
Kackur Joel, fastighetsskötare
/ 044-7557 141
Källros Ann-Christin, avbytarsekreterare Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
65610 Korsholm
/ 044-727 7956
Kjellman Mikael, arbetsledare/snickare Maskindepån, Lagervägen 4
68910 Bennäs
/ 050-321 9238
Koivu Carola, daghemsföreståndare Lepplax förskola/daghem, Lepplaxvägen 97
68530 Lepplax
(06)785 0577 / 044-755 7042
Kroksjö Tommy, fastigthetsskötare
/ 044-7557 669
Krook Yvonne, kanslist Säbråvägen 2
68500 Kronoby
040-714 2162 /
Kulla Ritva, rektor Östensö skola, Skolvägen 44
68910 Bennäs
(06) 785 0291 /