Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Järvinen Mika, koulutoimenjohtaja, rehtori Edsevön koulu, Holmintie 7
68870 Edsevö
(06) 785 0514 /
Jungerstam Tore, rektor Bäckby skola, Skolbackavägen 59
68830 Bäckby
(06) 785 0511 / 050-400 4234
Junttila Sonja, ledande avbytare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 050-407 5465