Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Haasiosalo Lukas, Ikt-ansvarig Kommungården Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 7850 487 / +358 440850897
Hägg Carina, ekonomisekreterare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0254 /
Häggman William, fastighetsskötare Team Södra
/ 050-5625 710
Häll Lolan, fastighetsskötare Lappfors skidstuga
/ (06) 766 5168
Hansén Nina, tf. ledande avbytare Kommungården Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
785 0161 /
Härtull Gunder, avbytarsekreterare Vörå kommungård, Vöråvägen 18
66600 Vörå
/ 044 755 7731
Hatt Peter, fastighetsskötare Team Södra
/ 050-562 5701
Hautakoski Petra,tf. ledande avbytare Korsholms ämbetshus
/ 050-443 6961
Hellund Stefan, vägmästare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0323 / 050-562 5707
Henricson Malin, informatör Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 050 574 8799
Herrmans Catarina, chef för småbarnspedagogik Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0201 / 044-585 0201
Hjulfors Ann-Margret, ungdomsledare Kulturhuset AX, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
/ 044-5850 877
Hjulfors Frank, rektor Ytteresse skola, Ytteressevägen 214
68810 Ytteresse
(06) 785 0535 /
Holmgård Monica, rektor Sundby skola, Sundbyvägen 284
68690 Sundby
(06) 785 0533 /
Holmström-Skrabb Gun, daghemsföreståndare Daghemmet Diamanten, Ravasstigen 1
68810 Ytteresse
(06)785 0544 / 044-299 0481
Hortans Solveig, bibliotekschef Huvudbiblioteket, Vasavägen 1
68910 Bennäs
(06) 7850 277 /