Kontakter

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Personalens e-post: fornamn.efternam@pedersore.fi

Vill du skicka e-post som innehåller känsliga uppgifter eller personuppgifter till kommunen? Använd skyddad e-post eller skicka meddelande via suomi.fi.

Kategori

Sökresultat

Kontaktperson Adress Telefon Avdelning
Granholm Ann-Sofi, ledande avbytare Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
65610 Korsholm
/ 050-350 2989
Granqvist Marina, tf. avbytarsekreterare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0166 / 044-755 7712
Granqvist Roger, fastighetsskötare Team Södra
/ 050-562 5705
Gripenberg Kjell, VD koncernbolagen Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0152 / 050-554 5724
Grön Peter, fastighetsskötare Team Södra
/ 044-585 0870
Grönhage Sofia, personalsekreterare Kommungården, Skrufvilagatan 2
68910 Bennäs
(06) 785 0115 /
Gunell Benny, landsbygdssekreterare Jungarvägen 32
66850 Jeppo
(06) 785 6135 / 044-755 7687